top of page

Privacyverklaring voor Koningjan
 

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Koningjan, beheerd door mij, Jan de Koning, gevestigd te [Asterlaan 6 Oegstgeest]. Als fotograaf hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In dit document leg ik uit welke informatie ik verzamel, waarom ik deze informatie verzamel, hoe ik deze gebruik en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens

Ik verzamel geen persoonsgegevens via mijn website. Alle persoonsgegevens die ik verkrijg, worden verzameld via persoonlijk contact met mijn klanten. Dit kan zijn wanneer u contact met mij opneemt voor informatie, een offerte aanvraagt of een afspraak maakt voor een fotoshoot. De verzamelde gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Gebruik van persoonsgegevens

Ik gebruik uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden;

Om offertes en facturen op te stellen en te versturen;

Om mijn diensten aan u te leveren, zoals het plannen van fotoshoots en het leveren van foto's;

Om u te informeren over eventuele wijzigingen in mijn diensten.

Delen van persoonsgegevens

Ik deel uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem contact met mij op als u deze rechten wilt uitoefenen.

Cookies

Ik maak gebruik van cookies op mijn website om de gebruikerservaring te optimaliseren en de website optimaal te laten werken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u mijn website bezoekt.

Deze cookies stellen mij in staat om:

De prestaties van mijn website te analyseren en te verbeteren;

Uw voorkeursinstellingen te onthouden, zoals taal of andere persoonlijke instellingen;

De gebruiksvriendelijkheid van mijn website te verbeteren.

U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat sommige functies op mijn website mogelijk niet correct werken als u het gebruik van cookies uitschakelt.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, het gebruik van cookies of uw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via jan@koningjan.nl

Slotbepalingen

Door gebruik te maken van mijn website en diensten, stemt u in met deze privacyverklaring en het verzamelen, verwerken en delen van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gebruik dan alstublieft mijn website of diensten niet.

bottom of page